ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกิตติ แสงทับทิม

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

โทร 093 062 5899

 

นายวรภพ ยิ่งมีอยู่

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
 
นายอนุชา แจ่มใส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสาธิวัฒน์ สังเกตกิจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายศักดิ์ชัย มาอยู่

พนักงานผลิตน้ำประปา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page