ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจเป็นสภาตำบลตั้งใจ ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้คือ
1. นายสะอิ้ง ชอบรัมย์ 1 พ.ค. 40 - 1 มี.ค. 42
2. นายสำเภาว์ ทรงศรี 3 มี.ค. 42 - 10 พ.ค. 44
3. นายนรินทรศักดิ์ รุ่งเรือง 3 ก.ค. 44 - 22 เม.ย. 47
4. นายอุ้ย สมานมิตร 6 พ.ค. 47 - 22 มิ.ย. 48
5. นายอุ้ย สมานมิตร 9 ก.ย. 48 - 1 ต.ค. 50
6. นายบัญชา สุยคง 2 ต.ค. 52 - 5 ก.ย. 56
7. นายบัญชา สุยคง 19 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 64
8. นายบัญชา สุยคง 26 พ.ย. 64 - 18 ต.ค. 65
9. นายสมเดช รุ่งเรือง 11 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา ดังนี้
1. นายจันทร์แดง สำราญใจ 27 พ.ค. 40 - 10 พ.ค.42
2. นายวานิตย์ มณีโรจน์ 29 พ.ค. 42 - 10 พ.ค. 44
3.นายอุ้ย สมานมิตร 3 ก.ค. 44 - 3 ก.ค. 47
4. นายอัตตะ อยู่ครบ
5. นายประเสริฐ ปานทอง
6. นายสนาม จันทร์สุวรรณ
7.นายอัตตะ อยู่ครบ - ปัจจุบัน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน