ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
หมู่ 3 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทร/โทรสาร 0-4455-8751
e-mail: [email protected]
website: https://www.tangjai.go.th

https://tangjai.go.th/abt/content/office.jpeg

รายงานผลการประเมิน