กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจนำมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน