ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายศุภชัย มาลัย

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

โทร 089 864 4649

 

นางสุกัญญา สุขพราว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 
 
นางสุเพียร ทรงศรี

ครูชำนาญการ

 
นางสาวสำเนียง แสวงสุข

ครูชำนาญการ

นางสมควร บุญโสดากรณ์

ครูชำนาญการ

 
นางวิไล พันธไชย

ครู

นางรัตนาภรณ์ แสวงสุข

ผู้ดูแลเด็ก

 
นางวิชนุดา หาสุข

ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน