วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ นายสมเดช รุ่งเรือง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับฟัง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ณ ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ

LINEALBUM-13-6642
LINEALBUM-13-6641
LINEALBUM-13-6640
LINEALBUM-13-6639
LINEALBUM-13-6638
LINEALBUM-13-6637
LINEALBUM-13-6636
LINEALBUM-13-6635
LINEALBUM-13-6634
LINEALBUM-13-6633

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน