องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลตั้งใจ

 

S124362789
S124362788
S124362787
S124362786
S124362784
S124346370
S124338220
S124338216
S124338215
S124338213

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน