วันที่ 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ นายสมเดช รุ่งเรือง ประธานในพิธี พิธีการทางพระพุทธศาสนา และร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การแสดงผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ร่วมละเล่นแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน และร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

LINEALBUM6651
LINEALBUM6650
LINEALBUM6649
LINEALBUM6648
LINEALBUM6646
LINEALBUM6645
LINEALBUM6644
LINEALBUM6642
LINEALBUM6641
LINEALBUM6640

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน