โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน (กิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 วันที่ 15 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 เพื่อการมีส่วนร่วมประชาพิจารณ์แผนชุมชน เสนอปัญหาความต้องการในหมู่บ้านนำไปจัดทำแผนชุมชน เป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

S16973970
S16973969
S16973968
S16973966
S16973965
S16973964
S16973963
S16973962
S16973961
S16973960

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page